Kontakt

Název :                               Badec Kuřim

Místo :                                tělocvična Sokol Kuřim

Adresa :                             Tyršova ul.

E-mail(předsedkyně) :          hmelicharova@razdva.cz